Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.7.2019

SA.3020.7.2019. Activity Park - Śródmieście


Lokalizacja

Działka przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje budowę atrakcyjnego, nowoczesnego placu zabaw dla dzieci z 7 oryginalnymi urządzeniami, zapewniającymi dzieciom możliwość wspaniałej zabawy oraz ćwiczenie sprawności ruchowej np. piramida linowa, most linowy, chomik, walec, globus oraz siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń sportowo-rekreacyjnych.  Pierwsze w Augustowie miejsce aktywnego odpoczynku dla całej rodziny.

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę na działce przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie placu zabaw dla dzieci z 7 nowoczesnymi urządzeniami zabawowymi oraz siłowni zewnętrznej wyposażonej w 6 urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Dodatkowo teren będzie wyposażony w ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, gazony na kwiaty.
Plac zabaw z urządzeniami:
1. Piramida linowa,
2.     Most linowy z talerzykami,
3.     Przeplotnia globus,
4.     Bieżnia „walec”,
5.     Bieżnia „chomik”,
6.     Urządzenie sprawnościowe,
7. Równoważnia - linoskoczek.
Siłownia plenerowa z 6 urządzeniami:
1. Wahadło
2. Steper
3. Narciarz biegowy
4. Rowerek
5. Wiosła
6. Twister
Urządzenia komunalne: stojak rowerowy 1 szt., ławki 3 szt., gazony na kwiaty 3 szt., kosze na śmieci 2 szt., regulamin placu zabaw.

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta w tym w szczególności dzieci i młodzież. Na osiedlu Śródmieście brak jest placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Dostępne place zabaw są w większości stare, wyeksploatowane i nie oferują nowoczesnych urządzeń rekreacyjnych. Utworzenie w jednym miejscu placu zabaw i siłowni zewnętrznej pozwoli na wykreowanie miejsca, w którym czas na wolnym powietrzu będą mogli wspólnie spędzać zarówno dorośli  i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia placu zabaw 7 szt. z montażem93 400 zł
2Urządzenia siłowni 6 szt. wraz z montażem38 000 zł
3Urządzenia komunalne ławki, kosze, gazony, stojak, regulamin17 100 zł
4Przygotowanie terenu40 000 zł
5Koszty dokumentacji projektowej6 000 zł
Łącznie: 194 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja i serwis 5 000 zł

Nastąpiła zmiana lokalizacji zadania na działkę nr 3671, ponadto
wnioskodawca w projekcie nie ujął kosztów dokumentacji projektowej. Szacunkowy
koszt zadnia wynosi: 194 500,00 zł.