Głos możesz oddać klikając: tutaj

 

 

W przypadku osób, które nie są zameldowane a są mieszkańcami Augustowa,
istnieje możliwość oddania głosu jedynie po uprzednim złożeniu w Urzędzie Miejskim (pokój 29)
oświadczenia o miejscu zamieszkania.
BUDŻET OBYWATELSKI 2018


Lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie:


 1. Augustów Miastem Bezpiecznego Serca – Instalacja systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta
  Zadanie zakłada montaż 2 defibrylatorów zewnętrznych służących do reanimacji pracy serca. Urządzenia znajdowałyby się w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Domu Kultury.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 10.000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 2. Siłownia zewnętrzna „Osiedle Koszary”
  Zadanie zakłada budowę siłowni zewnętrznej na terenie stadionu przy ul. Tytoniowej 1.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 38 541,62 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 3. Budowa chodników strona lewa oraz strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów
  W ramach zadania zakłada się budowę na ul. Elizy Orzeszkowej chodników z betonowej kostki brukowej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 142 825,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 4. „Park Zdrowia” Siłownia na świeżym powietrzu
  Zadanie zakłada budowę siłowni zewnętrznej na działce pomiędzy ulicą Ramotowskiego i Sucharskiego (okolice Pływalni Miejskiej).
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 115 851,74 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Nastąpiła zmiana lokalizacji inwestycji na działkę 3819/3, pierwotna lokalizacja tzw. Park przy Starej Poczcie. W związku z powyższym projekt został zwiększony o wybudowanie chodnika, latarni oraz uporządkowanie terenu, czego nie wymagała pierwotna lokalizacja. Łączny koszt zadania 115 851,74 zł.

 5. Flowpark
  Projekt polega na montażu przy amfiteatrze profesjonalnych urządzeń przeznaczonych dla osób ćwiczących parkour, street workout i kalistenikę.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 80 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Nastąpiła zmiana lokalizacji inwestycji na działkę 10/4.

 6. Sprytne ławki jako urządzenie wielofunkcyjne będące komfortem dla mieszkańców Augustowa
  Zadanie zakłada powstanie w 3 lokalizacjach miasta (Rynek Zygmunta Augusta, błonie nad rzeką Nettą, bulwary przy Molo Radiowej Trójki) 6 ławek solarnych wyposażonych w hot spot z darmowym internetem oraz z funkcją ładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 78 228,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Pomysłodawca nie uwzględnił kosztu abonamentu dostępu do internetu (ok. 2500 zł od jednej lokalizacji). Istnieje ryzyko nie uzyskania zgody konserwatora zabytków na wskazane lokalizacje.

 7. Wodny plac zabaw
  Zadanie zakłada powstanie wodnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych, który rozstawiany byłby latem na akwenach wodnych przy Molo Radiowej Trójki, natomiast zimą na pływalni miejskiej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 167 220,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 8. Budowa ośrodka sportów plażowych
  Projekt zakłada powstanie przy amfiteatrze wielofunkcyjnego boiska plażowego o wymiarach 32x42 metry wraz z przenośnymi trybunami. Obiekt będzie mógł służyć m.in. jako boisko do siatkówki plażowej, beach soccera, piłki ręcznej, badmintona.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 190 546,72 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zadanie wymaga wycinki ok. 35 drzew.

 9. Smart Augustów – miejski hot spot i sprytne ławki
  Zadanie zakłada powstanie w 2 lokalizacjach miasta (Rynek Zygmunta Augusta, amfiteatr) sieci hot spot umożliwiającej bezpłatny dostęp do internetu oraz montaż 2 ławek solarnych z funkcją ładowania urządzeń mobilnych. Projekt zakłada również montaż w tzw. „Parku przy Starej Poczcie” ławki solarnej wraz ze stołem i zadaszeniem, która wyposażona byłaby w sieć hot spot z darmowym dostępem do internetu oraz z możliwością naładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 85 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Pomysłodawca nie uwzględnił kosztu abonamentu dostępu do internetu w dwóch lokalizacjach (ok. 5000 zł). Istnieje ryzyko nie uzyskania zgody konserwatora zabytków na wskazane lokalizacje.

 10. „Plac Zabaw „Złota Rybka”
  Zadanie zakłada powstanie przy amfiteatrze nowoczesnego placu zabaw z poliuretanową nawierzchnią wraz z ogrodzeniem. Wyposażeniem placu zabaw byłyby m.in.: karuzela, huśtawka, zjeżdżalnie, mini park rozrywki.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 355 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 11. @-MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka
  Zadanie zakłada powstanie miejsca postoju rowerzystów i pieszych korzystających z trasy rowerowej Green Velo prowadzącej do Sajenka. W ramach zadania zamontowana zostałaby ławka solarna ze stołem i zadaszeniem, wyposażona w sieć hot spot z darmowym Internetem oraz z możliwością naładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 60 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.


Lista zadań odrzuconych:


 1. Toaleta publiczna w centrum Augustowa
  Projekt zakłada powstanie w centrum miasta nowoczesnej płatnej toalety publicznej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 170 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zgłoszony projekt znajduje się na działkach o przeznaczeniu niezgodnym z MPZP lub przeznaczonych do sprzedaży.

 2. Mobilny plac zabaw dla najmłodszych
  Zadanie zakłada zakup przenośnych elementów placu zabaw m.in.: most z tunelem, drabinka, góra wspinaczkowa. Zakupione elementy ustawiane byłyby podczas sezonu letniego np. na błoniach nad rzeką Nettą, natomiast w sezonie zimowym wewnątrz budynków miejskich lub podczas imprez organizowanych przez APK.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 21 100,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zaproponowane urządzenia według informacji producentów przeznaczone są do użytku przydomowego pod nadzorem osób dorosłych. W związku z powyższym zachodzi obawa, iż przy intensywnym użytkowaniu urządzenia ulegną uszkodzeniu, co zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. Pomysłodawca nie uwzględnił kosztów przechowywania, transportu, montażu i nadzoru nad urządzeniami. Ponadto urządzenia nie są trwale związane z gruntem, co wiąże się z zatrudnieniem pracownika ochrony.


Augustów 23.10.2017 r.

 

Jak wziąć udział w ABO 2018?

 1. Zgłoś swój pomysł, na co przeznaczyć max. 400 tys. zł z budżetu miasta. SprawdĽ, ile będzie kosztować Twój projekt - potrzebny jest szacunkowy kosztorys. Dowiedz się, czy grunt, gdzie chcesz realizować projekt, jest własnością Miasta Augustowa. Projekty do ABO 2018 może składać osoba fizyczna, która w chwili jego złożenia ukończyła 16 rok życia i zamieszkuje na terenia Miasta Augustowa.
  • ZdobądĽ wizualizację swojego pomysłu.
  • SprawdĽ, ile będzie kosztować Twój projekt – potrzebny jest szacunkowy kosztorys.
  • Dowiedz się, czy grunt, gdzie chcesz realizować projekt, jest własnością Miasta Augustowa.
  • ZdobądĽ wizualizację swojego pomysłu.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zbierz min. 25 podpisów od mieszkańców Augustowa.
 3. Złóż formularz z podpisami do 19 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, wyślij pocztą na adres ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub prześlij elektronicznie rejestrując się na stronie www.zmieniamy.augustow.pl.
 4. Trzymaj kciuki za swój projekt, aby pomyślnie przeszedł weryfikację formalno-prawną (do 23 paĽdziernika 2017 r.).
 5. Głosuj! Wybierz jeden projekt – ze wszystkich poddanych pod głosowanie. Wybierać można będzie poprzez stronę www.zmieniamy.augustow.pl lub osobiście, za pośrednictwem kart do głosowania w dn. 8-24 listopada 2017 r. Głosować mogą augustowianie powyżej 16. roku życia.
 6. Przyglądaj się, jak realizujemy zwycięskie projekty w 2018 r.!

Czym jest budżet obywatelski i dlaczego trafił do Augustowa?

Augustowski Budżet Obywatelski to nic innego jak proces konsultacji i demokratyczny sposób podejmowania decyzji przez wszystkich mieszkańców, na co zostaną wydane pieniądze z miejskiego budżetu. To właśnie mieszkańcy będą decydować, czy ich podatki zostaną przeznaczone namodernizację budynku lub boiska, remont chodnika lub oświetlenia ulicznego, budowę ścieżki rowerowej, a może powstanie nowego placu zabaw. Lista propozycji do zgłaszania na 2018 rok została zawężona do projektów inwestycyjnych, tzw. twardych wydatków majątkowych (zakupy środków trwałych, których wartość przekracza kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok).

Budżet obywatelski daje augustowianom realny wpływ na lokalną rzeczywistość. Każdy pomysł na usprawnienie działania miasta może zostać zrealizowany - jedynymi warunkami są wartość projektu (nie może być wyższa niż 400 tys. zł) oraz lokalizacja (zadanie musi być realizowane na gruntach stanowiących mienie miasta).

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w 1989 r. w brazylijskim Porto Alegre. Na gruncie polskim pionierem był Sopot, który po raz pierwszy zaprosił mieszkańców do współdecydowania o przeznaczeniu miejskich pieniędzy w 2011 r. Z danych Fundacji im. Stefana Batorego wynika, że w Polsce na koniec 2013 roku przynajmniej 72 miasta podjęły decyzję o powstaniu budżetu obywatelskiego - w tej chwili jest ich z pewnością dużo, dużo więcej. Najwyższa pora, aby przyjazne mieszkańcom procedury demokratyczne wprowadzone zostały także w Augustowie.

Chcemy, aby to augustowianie zadecydowali o przeznaczeniu części miejskiego budżetu. W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego pod powszechne głosowanie poddajemy 400 tys. zł.

HARMONOGRAM AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • 7 lipca - 18 lipca 2017 r.
 • - akcja informacyjna konsultacji - kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,
 • 19 lipca – 19 września 2017 r.
 • - składanie przez mieszkańców Augustowa formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcia podpisami min. 25 mieszkańców miasta,
 • od 20 września do 23 paĽdziernika 2017 r.
 • - proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu,
 • od 24 paĽdziernika do 7 listopada 2017 r.
 • - kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,
 • od 8 do 24 listopada 2017 r.
 • - jawne i powszechne głosowanie mieszkańców Augustowa powyżej 16. roku życia w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,
 • do 30 listopada 2017 r.
 • - ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

x