Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyników głosowania na projekty zadań zgłoszonych w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.


Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania na projekty zadań zgłoszonych w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.:


WYNIKI AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018


 1. Budowa ośrodka sportów plażowych - 1158 głosów (34,96%).
  Projekt zakłada powstanie przy amfiteatrze wielofunkcyjnego boiska plażowego o wymiarach 32x42 metry wraz z przenośnymi trybunami. Obiekt będzie mógł służyć m.in. jako boisko do siatkówki plażowej, beach soccera, piłki ręcznej, badmintona.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 190 546,72 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zadanie wymaga wycinki ok. 35 drzew.

 2. „Plac Zabaw „Złota Rybka” - 826 głosów (24,94%).
  Zadanie zakłada powstanie przy amfiteatrze nowoczesnego placu zabaw z poliuretanową nawierzchnią wraz z ogrodzeniem. Wyposażeniem placu zabaw byłyby m.in.: karuzela, huśtawka, zjeżdżalnie, mini park rozrywki.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 355 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 3. Budowa chodników strona lewa oraz strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - 290 głosów (8,76%).
  W ramach zadania zakłada się budowę na ul. Elizy Orzeszkowej chodników z betonowej kostki brukowej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 142 825,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 4. „Park Zdrowia” Siłownia na świeżym powietrzu - 242 głosy (7,31%).
  Zadanie zakłada budowę siłowni zewnętrznej na działce pomiędzy ulicą Ramotowskiego i Sucharskiego (okolice Pływalni Miejskiej).
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 115 851,74 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Nastąpiła zmiana lokalizacji inwestycji na działkę 3819/3, pierwotna lokalizacja tzw. Park przy Starej Poczcie. W związku z powyższym projekt został zwiększony o wybudowanie chodnika, latarni oraz uporządkowanie terenu, czego nie wymagała pierwotna lokalizacja. Łączny koszt zadania 115 851,74 zł.

 5. Siłownia zewnętrzna „Osiedle Koszary” - 197 głosów (5,95 %).
  Zadanie zakłada budowę siłowni zewnętrznej na terenie stadionu przy ul. Tytoniowej 1.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 38 541,62 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 6. Wodny plac zabaw - 194 głosy (5,86%).
  Zadanie zakłada powstanie wodnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych, który rozstawiany byłby latem na akwenach wodnych przy Molo Radiowej Trójki, natomiast zimą na pływalni miejskiej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 167 220,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 7. Flowpark - 160 głosów (4,83%).
  Projekt polega na montażu przy amfiteatrze profesjonalnych urządzeń przeznaczonych dla osób ćwiczących parkour, street workout i kalistenikę.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 80 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Nastąpiła zmiana lokalizacji inwestycji na działkę 10/4.

 8. Sprytne ławki jako urządzenie wielofunkcyjne będące komfortem dla mieszkańców Augustowa - 128 głosów (3,86%).
  Zadanie zakłada powstanie w 3 lokalizacjach miasta (Rynek Zygmunta Augusta, błonie nad rzeką Nettą, bulwary przy Molo Radiowej Trójki) 6 ławek solarnych wyposażonych w hot spot z darmowym internetem oraz z funkcją ładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 78 228,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Pomysłodawca nie uwzględnił kosztu abonamentu dostępu do internetu (ok. 2500 zł od jednej lokalizacji). Istnieje ryzyko nie uzyskania zgody konserwatora zabytków na wskazane lokalizacje.

 9. @-MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - 60 głosów (1,81%).
  Zadanie zakłada powstanie miejsca postoju rowerzystów i pieszych korzystających z trasy rowerowej Green Velo prowadzącej do Sajenka. W ramach zadania zamontowana zostałaby ławka solarna ze stołem i zadaszeniem, wyposażona w sieć hot spot z darmowym Internetem oraz z możliwością naładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 60 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 10. Augustów Miastem Bezpiecznego Serca – Instalacja systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta - 29 głosów (0,88%).
  Zadanie zakłada montaż 2 defibrylatorów zewnętrznych służących do reanimacji pracy serca. Urządzenia znajdowałyby się w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Domu Kultury.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 10 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 11. Smart Augustów – miejski hot spot i sprytne ławki - 28 głosów (0,85%).
  Zadanie zakłada powstanie w 2 lokalizacjach miasta (Rynek Zygmunta Augusta, amfiteatr) sieci hot spot umożliwiającej bezpłatny dostęp do internetu oraz montaż 2 ławek solarnych z funkcją ładowania urządzeń mobilnych. Projekt zakłada również montaż w tzw. „Parku przy Starej Poczcie” ławki solarnej wraz ze stołem i zadaszeniem, która wyposażona byłaby w sieć hot spot z darmowym dostępem do internetu oraz z możliwością naładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 85 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Pomysłodawca nie uwzględnił kosztu abonamentu dostępu do internetu w dwóch lokalizacjach (ok. 5000 zł). Istnieje ryzyko nie uzyskania zgody konserwatora zabytków na wskazane lokalizacje.

Zgodnie z § 17 ust. 1 zarządzenia nr 766/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Augustowa w 2018 r., rekomendowane do realizacji są te zadania z list, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim.


Zadanie rekomendowane do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018:


 1. Budowa ośrodka sportów plażowych - 1158 głosów (34,96%).
  Projekt zakłada powstanie przy amfiteatrze wielofunkcyjnego boiska plażowego o wymiarach 32x42 metry wraz z przenośnymi trybunami. Obiekt będzie mógł służyć m.in. jako boisko do siatkówki plażowej, beach soccera, piłki ręcznej, badmintona.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 190 546,72 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zadanie wymaga wycinki ok. 35 drzew.

 2. Budowa chodników strona lewa oraz strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - 290 głosów (8,76%).
  W ramach zadania zakłada się budowę na ul. Elizy Orzeszkowej chodników z betonowej kostki brukowej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 142 825,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 3. Siłownia zewnętrzna „Osiedle Koszary” - 197 głosów (5,95 %).
  Zadanie zakłada budowę siłowni zewnętrznej na terenie stadionu przy ul. Tytoniowej 1.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 38 541,62 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 4. Augustów Miastem Bezpiecznego Serca – Instalacja systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta - 29 głosów (0,88%).
  Zadanie zakłada montaż 2 defibrylatorów zewnętrznych służących do reanimacji pracy serca. Urządzenia znajdowałyby się w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Domu Kultury.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 10 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

Łączny szacunkowy koszt rekomendowanych zadań: 381 913,34 zł.

Augustów, 28.11.2017 r.
Burmistrz Miasta
Wojciech Walulik


Lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie:

 • Augustów Miastem Bezpiecznego Serca – Instalacja systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta
  Zadanie zakłada montaż 2 defibrylatorów zewnętrznych służących do reanimacji pracy serca. Urządzenia znajdowałyby się w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Domu Kultury.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 10.000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 • Siłownia zewnętrzna „Osiedle Koszary”
  Zadanie zakłada budowę siłowni zewnętrznej na terenie stadionu przy ul. Tytoniowej 1.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 38 541,62 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 • Budowa chodników strona lewa oraz strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów
  W ramach zadania zakłada się budowę na ul. Elizy Orzeszkowej chodników z betonowej kostki brukowej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 142 825,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 • „Park Zdrowia” Siłownia na Świeżym powietrzu
  Zadanie zakłada budowę siłowni zewnętrznej na działce pomiędzy ulicą Ramotowskiego i Sucharskiego (okolice Pływalni Miejskiej).
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 115 851,74 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Nastąpiła zmiana lokalizacji inwestycji na działkę 3819/3, pierwotna lokalizacja tzw. Park przy Starej Poczcie. W związku z powyższym projekt został zwiększony o wybudowanie chodnika, latarni oraz uporządkowanie terenu, czego nie wymagała pierwotna lokalizacja. Łączny koszt zadania 115 851,74 zł.

 • Flowpark
  Projekt polega na montażu przy amfiteatrze profesjonalnych urządzeń przeznaczonych dla osób ćwiczących parkour, street workout i kalistenikę.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 80 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Nastąpiła zmiana lokalizacji inwestycji na działkę 10/4.

 • Sprytne ławki jako urządzenie wielofunkcyjne będące komfortem dla mieszkańców Augustowa
  Zadanie zakłada powstanie w 3 lokalizacjach miasta (Rynek Zygmunta Augusta, błonie nad rzeką Nettą, bulwary przy Molo Radiowej Trójki) 6 ławek solarnych wyposażonych w hot spot z darmowym internetem oraz z funkcją ładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 78 228,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Pomysłodawca nie uwzględnił kosztu abonamentu dostępu do internetu (ok. 2500 zł od jednej lokalizacji). Istnieje ryzyko nie uzyskania zgody konserwatora zabytków na wskazane lokalizacje.

 • Wodny plac zabaw
  Zadanie zakłada powstanie wodnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych, który rozstawiany byłby latem na akwenach wodnych przy Molo Radiowej Trójki, natomiast zimą na pływalni miejskiej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 167 220,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 • Budowa oŚrodka sportów plażowych
  Projekt zakłada powstanie przy amfiteatrze wielofunkcyjnego boiska plażowego o wymiarach 32x42 metry wraz z przenoŚnymi trybunami. Obiekt będzie mógł służyć m.in. jako boisko do siatkówki plażowej, beach soccera, piłki ręcznej, badmintona.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 190 546,72 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zadanie wymaga wycinki ok. 35 drzew.

 • Smart Augustów – miejski hot spot i sprytne ławki
  Zadanie zakłada powstanie w 2 lokalizacjach miasta (Rynek Zygmunta Augusta, amfiteatr) sieci hot spot umożliwiającej bezpłatny dostęp do internetu oraz montaż 2 ławek solarnych z funkcją ładowania urządzeń mobilnych. Projekt zakłada również montaż w tzw. „Parku przy Starej Poczcie” ławki solarnej wraz ze stołem i zadaszeniem, która wyposażona byłaby w sieć hot spot z darmowym dostępem do internetu oraz z możliwoŚcią naładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 85 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Pomysłodawca nie uwzględnił kosztu abonamentu dostępu do internetu w dwóch lokalizacjach (ok. 5000 zł). Istnieje ryzyko nie uzyskania zgody konserwatora zabytków na wskazane lokalizacje.

 • „Plac Zabaw „Złota Rybka”
  Zadanie zakłada powstanie przy amfiteatrze nowoczesnego placu zabaw z poliuretanową nawierzchnią wraz z ogrodzeniem. Wyposażeniem placu zabaw byłyby m.in.: karuzela, huŚtawka, zjeżdżalnie, mini park rozrywki.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 355 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

 • @-MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka
  Zadanie zakłada powstanie miejsca postoju rowerzystów i pieszych korzystających z trasy rowerowej Green Velo prowadzącej do Sajenka. W ramach zadania zamontowana zostałaby ławka solarna ze stołem i zadaszeniem, wyposażona w sieć hot spot z darmowym Internetem oraz z możliwoŚcią naładowania urządzeń mobilnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 60 000,00 zł
  Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.


 • Lista zadań odrzuconych:


  1. Toaleta publiczna w centrum Augustowa
   Projekt zakłada powstanie w centrum miasta nowoczesnej płatnej toalety publicznej.
   - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 170 000,00 zł
   Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zgłoszony projekt znajduje się na działkach o przeznaczeniu niezgodnym z MPZP lub przeznaczonych do sprzedaży.

  2. Mobilny plac zabaw dla najmłodszych
   Zadanie zakłada zakup przenoŚnych elementów placu zabaw m.in.: most z tunelem, drabinka, góra wspinaczkowa. Zakupione elementy ustawiane byłyby podczas sezonu letniego np. na błoniach nad rzeką Nettą, natomiast w sezonie zimowym wewnątrz budynków miejskich lub podczas imprez organizowanych przez APK.
   - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 21 100,00 zł
   Uwagi Zespołu ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zaproponowane urządzenia według informacji producentów przeznaczone są do użytku przydomowego pod nadzorem osób dorosłych. W związku z powyższym zachodzi obawa, iż przy intensywnym użytkowaniu urządzenia ulegną uszkodzeniu, co zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. Pomysłodawca nie uwzględnił kosztów przechowywania, transportu, montażu i nadzoru nad urządzeniami. Ponadto urządzenia nie są trwale związane z gruntem, co wiąże się z zatrudnieniem pracownika ochrony.


  Augustów 23.10.2017 r.

   

  Jak wziąć udział w ABO 2018?

  1. ZgłoŚ swój pomysł, na co przeznaczyć max. 400 tys. zł z budżetu miasta. SprawdĽ, ile będzie kosztować Twój projekt - potrzebny jest szacunkowy kosztorys. Dowiedz się, czy grunt, gdzie chcesz realizować projekt, jest własnoŚcią Miasta Augustowa. Projekty do ABO 2018 może składać osoba fizyczna, która w chwili jego złożenia ukończyła 16 rok życia i zamieszkuje na terenia Miasta Augustowa.
   • ZdobądĽ wizualizację swojego pomysłu.
   • SprawdĽ, ile będzie kosztować Twój projekt – potrzebny jest szacunkowy kosztorys.
   • Dowiedz się, czy grunt, gdzie chcesz realizować projekt, jest własnoŚcią Miasta Augustowa.
   • ZdobądĽ wizualizację swojego pomysłu.
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zbierz min. 25 podpisów od mieszkańców Augustowa.
  3. Złóż formularz z podpisami do 19 wrzeŚnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, wyŚlij pocztą na adres ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub przeŚlij elektronicznie rejestrując się na stronie www.zmieniamy.augustow.pl.
  4. Trzymaj kciuki za swój projekt, aby pomyŚlnie przeszedł weryfikację formalno-prawną (do 23 paĽdziernika 2017 r.).
  5. Głosuj! Wybierz jeden projekt – ze wszystkich poddanych pod głosowanie. Wybierać można będzie poprzez stronę www.zmieniamy.augustow.pl lub osobiŚcie, za poŚrednictwem kart do głosowania w dn. 8-24 listopada 2017 r. Głosować mogą augustowianie powyżej 16. roku życia.
  6. Przyglądaj się, jak realizujemy zwycięskie projekty w 2018 r.!

  Czym jest budżet obywatelski i dlaczego trafił do Augustowa?

  Augustowski Budżet Obywatelski to nic innego jak proces konsultacji i demokratyczny sposób podejmowania decyzji przez wszystkich mieszkańców, na co zostaną wydane pieniądze z miejskiego budżetu. To właŚnie mieszkańcy będą decydować, czy ich podatki zostaną przeznaczone namodernizację budynku lub boiska, remont chodnika lub oŚwietlenia ulicznego, budowę Ścieżki rowerowej, a może powstanie nowego placu zabaw. Lista propozycji do zgłaszania na 2018 rok została zawężona do projektów inwestycyjnych, tzw. twardych wydatków majątkowych (zakupy Środków trwałych, których wartoŚć przekracza kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok).

  Budżet obywatelski daje augustowianom realny wpływ na lokalną rzeczywistoŚć. Każdy pomysł na usprawnienie działania miasta może zostać zrealizowany - jedynymi warunkami są wartoŚć projektu (nie może być wyższa niż 400 tys. zł) oraz lokalizacja (zadanie musi być realizowane na gruntach stanowiących mienie miasta).

  Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w 1989 r. w brazylijskim Porto Alegre. Na gruncie polskim pionierem był Sopot, który po raz pierwszy zaprosił mieszkańców do współdecydowania o przeznaczeniu miejskich pieniędzy w 2011 r. Z danych Fundacji im. Stefana Batorego wynika, że w Polsce na koniec 2013 roku przynajmniej 72 miasta podjęły decyzję o powstaniu budżetu obywatelskiego - w tej chwili jest ich z pewnoŚcią dużo, dużo więcej. Najwyższa pora, aby przyjazne mieszkańcom procedury demokratyczne wprowadzone zostały także w Augustowie.

  Chcemy, aby to augustowianie zadecydowali o przeznaczeniu częŚci miejskiego budżetu. W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego pod powszechne głosowanie poddajemy 400 tys. zł.

  HARMONOGRAM AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  • 7 lipca - 18 lipca 2017 r.
  • - akcja informacyjna konsultacji - kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,
  • 19 lipca – 19 wrzeŚnia 2017 r.
  • - składanie przez mieszkańców Augustowa formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcia podpisami min. 25 mieszkańców miasta,
  • od 20 wrzeŚnia do 23 paĽdziernika 2017 r.
  • - proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez właŚciwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu,
  • od 24 paĽdziernika do 7 listopada 2017 r.
  • - kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,
  • od 8 do 24 listopada 2017 r.
  • - jawne i powszechne głosowanie mieszkańców Augustowa powyżej 16. roku życia w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,
  • do 30 listopada 2017 r.
  • - ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.
  
  Ta strona wykorzystuje pliki cookie

  Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

  x