Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.6.2019

SA.3020.6.2019. Serce na mapie Augustowa


Lokalizacja

a) Park – Szkoła Muzyczna nr działki : 3705/2
b) Stadion Miejski nr działki: 1130/3
c) Amfiteatr nr działki: 10/5
d) Plac zabaw ul.Rybacka nr działki: 883/3
e) Miejski Dom Kultury ul. Rynek Zygmunta Augusta
f) Basen ul.Sucharskiego nr działki: 3798/101
g) Siłowania, Plaża Bielnik nr działki: 2842/3
h) Budek komunalny ul.3 Maja 25

Skrócony opis projektu

*Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)
*Propagowanie pierwszej pomocy i użycia urządzeń AED
*Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Augustowa
*Zwiększanie świadomości mieszkańców miasta odnośnie konieczności podejmowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia

Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Augustowa poprzez zakup i umieszczenie urządzeń AED w miejscach dostępnych dla każdego (np. elewacje zewnętrzne budynków). Dostęp do tych urządzeń oraz odpowiednie przeszkolenie z zasad ich użytkowania realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i przyspieszy reakcję otoczenia na nagłe zatrzymanie krążenia zgodnie z łańcuchem przeżycia. W założeniach projektu jest całoroczny i całodobowy dostęp do urządzeń AED. Zadaniem projektu jest również szkolenie mieszkańców miasta Augustowa z zakresu pierwszej pomocy oraz z użycia tych urządzeń. Kolejnym ważnym zadaniem projektu będzie podniesienie świadomości mieszkańców o konieczności podejmowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia, jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego i uzyskaniem przez osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego specjalistycznej pomocy. Jak wynika z badań szansa na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia u której zasadne było użycie AED wzrasta z 5% nawet do 70%.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Augustowa, którzy mogą być osobami potencjalnie narażonymi na nagłe zatrzymanie krążenia oraz mieszkańcy chcący nauczyć się zasad udzielenia pierwszej pomocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup 8 urządzeń AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny)48 000 zł
2Zakup kapsuł/szafek 8 szt. zewnętrznych wraz z montażem28 000 zł
3Szkolenia i materiały promocyjne (szkolenia, mapki z rozmieszczeniem urządzeń AED i broszurki z algorytmem postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia)11 000 zł
4Materiały eksploatacyjne na 5 lat użytkowania 8 urządzeń (baterie, elektrody, zużycie energii elektrycznej)8 000 zł
Łącznie: 95 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
18 x materiały eksploatacyjne (średni roczny koszt utrzymania 1 urządzenia 1600zł)12 800 zł

Nastąpiła zmiana lokalizacji 1 urządzenia z Miejskiej Biblioteki Publicznej
na Miejski Dom Kultury. Ponadto szacunkowy koszty utrzymania i eksploatacji
urządzeń będzie wynosił 12 800,00 zł.