Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.4.2019

SA.3020.4.2019. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kanale"


Lokalizacja

Augustów ul.Ustronie, działki nr geod. 44/4 i 46/1.

Skrócony opis projektu

Podany poniżej teren jest niewykorzystany, jest zaniedbany, porośnięty chwastami i znacznie zdeformowany w swojej płaszczyźnie.
Podane propozycje mają na celu:
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu między granicą pasa drogowego odc. drogi Augustów - Lipsk a ul. Ustronie na odc. od Kanału Augustowskiego (schody przy moście) a wlotem ul. Ustronie do ul. Obrońców Westerplatte
- poprawę estetyki

Opis projektu

Wyrównanie terenu, usunięcie gałęzi i rozplantowanie nadmiarów ziemi.
Wykonanie uporządkowanych terenów zielonych - trawniki, zagospodarowanie rabat kwiatowych, nasadzenia drzew (ok. 15 szt.) i krzewów ozdobnych (ok. 25 szt.)
Zakup i montaż 8 (osiem) szt. urządzeń siłowni zewnętrznej, wydzielenie placu zabaw dla małych dzieci, zakup i montaż 1 urządzenia placu zabaw dla małych dzieci, 3 (trzy) ławek, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni.

Beneficjenci projektu

Cały teren zagospodarowany jak wyżej służyć będzie wszystkim chętnym i aktywnym mieszkańcom pobliskiego osiedla oraz turystom, młodzieży, dzieciom, sportowcom i osobom dbającym o poprawę stanu zdrowia a także zainteresowanych wspólnym zamiłowaniem do spotkań towarzyskich, wspólnej zabawy, rekreacji a także rehabilitacji. Stworzy również platformę do rodzinnego spędzania czasu i zabawy. 

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa4 500 zł
2Roboty ziemne i drogowe ( wg cen na rynku budowlanym )10 500 zł
3Zakup, transport i montaż urządzeń siłowni (8) i placu zabaw dla dzieci (zestaw plus elementy poj. (na podstawie oferty cenowej producenta)59 000 zł
4Tereny zielone, nasadzenia (wg cen ogrodniczych), ławki (3) i kosze na śmieci (2)5 800 zł
5Lampy solarne - 2 szt. (wg cen dostawcy z montażem)8 000 zł
Łącznie: 87 800 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roczna konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń1 500 zł
2Pielęgnacja zieleni3 000 zł
3Koszty nieprzewidziane ( szacunek )1 000 zł
Łącznie: 5 500 zł

W związku z realizacją przez Urząd Miejski w Augustowie w roku 2019 placu
zabaw na działkach nr 44/4 i nr 46/1, projekt będzie obejmował montaż 1
urządzenia na placu zbaw oraz 8 urządzeń siłowni zewnętrznej. Szacunkowy koszt
zadania wskazany przez wnioskodawcę pozostaje bez zmian.