Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.1.2019

SA.3020.1.2019. Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach.


Lokalizacja

Teren: Stadion MOSiR w Augustowie, ul. Tytoniowa 1
nr geodezyjny działki: 1130/3

Skrócony opis projektu

Zadanie ma polegać na zakupie i montażu 3 urządzeń dla osób z niepełnosprawnością na wózkach oraz 1 ławki i 1 tablicy informacyjnej na terenie istniejącej już siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary".

Opis projektu

Zadanie ma polegać na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach:
1. Huśtawka integracyjna
2. Rower skośny
3. Koła Tai chi + Ster
oraz zamontowaniu ławki rekreacyjnej i tablicy informacyjnej.
Efektem końcowym będzie siłownia zewnętrzna integracyjna, z której będą mogły korzystać zarówno osoby sprawne  jak i osoby z niepełnosprawnością w tym poruszające się na wózkach.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami zadania będą osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach: mieszkańcy okolicznych osiedli, młodzież szkolna, seniorzy oraz kuracjusze i turyści przyjeżdżający do Augustowa. Proponowana forma rekreacji służyć będzie podnoszeniu aktywności fizycznej i poprawie stanu zdrowia, sprzyjać będzie spotkaniom integracyjnym oraz poszerzaniu kontaktów towarzyskich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej2 000 zł
2Zakup, transport i montaż 3 urządzeń, 1 ławeczki, 1 tablicy37 622 zł
Łącznie: 39 622 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt corocznego przeglądu technicznego1 700 zł

Skorygowano koszty corocznego przeglądu technicznego urządzeń z 500,00 zł
na 1700,00 zł - są to szacunkowe koszty utrzymania i eksploatacji, które
projekt będzie generował w przyszłości. Szacunkowy koszt zadania wskazany przez
wnioskodawcę pozostaje bez zmian.