Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.14.2018

SA.3020.14.2018. Skałki wspinaczkowe


Lokalizacja

Teren rekreacyjny nad j. Necko, przy plaży, ul. Nad Nettą/Nadrzeczna, działka ew. nr 2842/2

Skrócony opis projektu

Projekt polega na zakupie i zainstalowaniu grupy czterech skałek wspinaczkowych przy Molo Radiowej Trójki.

Opis projektu

Projekt polega na zamontowaniu grupy trzech, wolnostojących skałek wspinaczkowych o różnej wysokości i poziomach trudności umożliwiających treningi wspinaczkowe zarówno najmłodszym, jak i młodzieży. Na terenie miasta Augustowa brak jest infrastruktury do rozwoju sportów wspinaczkowych, najbliższe zaś tego rodzaju obiekty znajdują się w Suwałkach.
Skałki i różnych wysokościach będą stanowić uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy plaży w dzielnicy Borki (plaża, siłownia zewnętrzna, miejsce do grillowania, boiska do siatkówki plażowej.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Kultura fizyczna, urządzenia infrastruktury sportowej

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta w tym w szczególności dzieci i młodzież.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Skałki do treningów wspinaczki – 3 szt.120 000 zł
2Montaż skałek.25 000 zł
Łącznie: 145 000 zł

Ze względu na podmokły teren, zdecydowano o zmianie lokalizacji zadania na działki nr 10/4 i 10/5. Ponad to zadanie nie obejmowało kosztów wymiany gruntu oraz nadzoru inwestorskiego. Szacukowy koszt zadania wynosi 177 000,00 zł