Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.11.2018

SA.3020.11.2018. Kaczkomaty


Lokalizacja

1. Działka nr 3419 – bulwary nad Nettą – część południowa
2. Działka nr 2903/02 – rejon Pałacu na Wodzie

Skrócony opis projektu

Projekt polega na zakupie i zainstalowaniu w kilku miejscach miasta automatów do wydawania karmy dla ptaków wodnych.

Opis projektu

Ptactwo wodne w Augustowie dokarmiane jest przez mieszańców oraz turystów przypadkową karmą, najczęściej pieczywem, które dla większości z nich (np. kaczki, łabędzie) jest szkodliwe. Projekt zakłada ustawienie w 4 punktach w mieście automatów z ziarnem do karmienia ptactwa wodnego. Automaty będą bezpłatnie dawkowały odpowiedni dla ptaków pokarm. Projekt zakłada również zakupem urządzeń do ich obsługi tj. miernika i ładowarki do akumulatorów żelowych oraz 1 t karmy.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Ochrona przyrody

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta korzystający z terenów rekreacyjnych nad rz. Nettą oraz j. Necko, w tym w szczególności dzieci i osoby starsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenie do wydawania karmy dla ptaków wraz z 2 akumulatorami żelowymi.22 000 zł
2Montaż urządzeń tj. wykonanie betonowej podstawy i osadzenie urządzenia1 200 zł
3Zakup miernika (1 szt.) i ładowarki do akumulatorów żelowych (1 szt.) do bieżącej obsługi automatów.300 zł
4Zakup 1t karmy dla ptaków1 500 zł
Łącznie: 25 000 zł

W związku z przeznaczeniem działek o nr 1/34 oraz 2842/2 pod tereny rekreacyjne tj. kąpieliska i plaże, Urząd Miejski w Augustowie zaproponował dwie lokalizacje montażu urządzeń tj. działki 883/3 i 2903/3. Szacunkowy koszt zadania wynosi 13 400,00 zł.