Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.13.2

SA.3020.13.2. AUGUSTÓW MUSIC BEACHBALL CUP


Lokalizacja

Ośrodek sportów plażowych nad jeziorem Necko oraz miejski amfiteatr

Skrócony opis projektu

Zadanie polegało będzie na organizacji imprezy sportowo – muzycznej, która odbędzie się na obiektach sąsiadujących z augustowską plażą miejską. Pierwsza jego część to turniej siatkówki plażowej sklasyfikowany jako turniej rankingowy Mistrzostw Polski. Druga część zadania to wieczorny koncert zespołu wskazanego przez Augustowskie Placówki Kultury.

Opis projektu

Zadanie będzie polegało na organizacji rankingowego turnieju 2* (dwugwiazdkowego), a w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów 3*, w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Będzie to turniej rankingowy, czyli jedna z kilku (ok. 8 – 10) Eliminacji Mistrzostw Polski, które rozgrywane są w okresie letnim w różnych miejscach kraju. Turniej główny zostanie rozegrany w jeden z lipcowych weekendów (sobota i niedziela), a poprzedzony będzie piątkowymi eliminacjami. Zawodom towarzyszyć będzie koncert zorganizowany w sobotni wieczór w Amfiteatrze oraz scena muzyczna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Sportów Plażowych, na której występować będą lokalni DJ`e. Wyboru artystów do części muzycznej zadania dokonają Augustowskie Placówki Kultury. Zamysłem jest jednak aby była to muzyka utrzymana w „wakacyjnych rytmach”, ale też prezentująca dobry poziom artystyczny.
Koszty przewidziane na poszczególne części zadania są to budżety w jakich powinni zmieścić się organizatorzy przedsięwzięć. Są to koszty bardzo trudne do oszacowania przez wnioskodawcę na etapie składania wniosku ze względu na mnogość składowych poszczególnych części zadania. W przypadku turnieju siatkarskiego są to wydatki od zakupu wody, produkcji materiałów promocyjnych poprzez stroje zawodników na kosztach sędziowania kończąc (ok. 11 000 zł – 14 sędziów). W załączeniu do wniosku znajdują się zaświadczenia instytucji doświadczonych w organizacji takich wydarzeń potwierdzające, że wskazane budżety są wystarczające do właściwego przeprowadzenia imprezy.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Beneficjenci projektu

Impreza będzie skierowana do wszystkich mieszkańców Augustowa. Jej ogólnodostępny charakter podkreślać będzie darmowy wstęp zarówno na część sportową jak i kulturalną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pula nagród w turnieju siatkówki plażowej.16 000 zł
2Organizacja i przeprowadzenie turnieju siatkówki plażowej.19 000 zł
3Organizacja koncertu i oprawy muzycznej imprezy.15 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Zadanie ze względu na nieznany termin wykonania boisk do siatkówki plażowej nie możne być zrealizowany.