projekt nr SA.3020.13.2

SA.3020.13.2. AUGUSTÓW MUSIC BEACHBALL CUP


Opis projektu

Zadanie będzie polegało na organizacji rankingowego turnieju 2* (dwugwiazdkowego), a w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów 3*, w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Będzie to turniej rankingowy, czyli jedna z kilku (ok. 8 – 10) Eliminacji Mistrzostw Polski, które rozgrywane są w okresie letnim w różnych miejscach kraju. Turniej główny zostanie rozegrany w jeden z lipcowych weekendów (sobota i niedziela), a poprzedzony będzie piątkowymi eliminacjami. Zawodom towarzyszyć będzie koncert zorganizowany w sobotni wieczór w Amfiteatrze oraz scena muzyczna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Sportów Plażowych, na której występować będą lokalni DJ`e. Wyboru artystów do części muzycznej zadania dokonają Augustowskie Placówki Kultury. Zamysłem jest jednak aby była to muzyka utrzymana w „wakacyjnych rytmach”, ale też prezentująca dobry poziom artystyczny.
Koszty przewidziane na poszczególne części zadania są to budżety w jakich powinni zmieścić się organizatorzy przedsięwzięć. Są to koszty bardzo trudne do oszacowania przez wnioskodawcę na etapie składania wniosku ze względu na mnogość składowych poszczególnych części zadania. W przypadku turnieju siatkarskiego są to wydatki od zakupu wody, produkcji materiałów promocyjnych poprzez stroje zawodników na kosztach sędziowania kończąc (ok. 11 000 zł – 14 sędziów). W załączeniu do wniosku znajdują się zaświadczenia instytucji doświadczonych w organizacji takich wydarzeń potwierdzające, że wskazane budżety są wystarczające do właściwego przeprowadzenia imprezy.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Beneficjenci projektu

Impreza będzie skierowana do wszystkich mieszkańców Augustowa. Jej ogólnodostępny charakter podkreślać będzie darmowy wstęp zarówno na część sportową jak i kulturalną.

Opis lokalizacji

Ośrodek sportów plażowych nad jeziorem Necko oraz miejski amfiteatr

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Pula nagród w turnieju siatkówki plażowej.16 000 zł
2Organizacja i przeprowadzenie turnieju siatkówki plażowej.19 000 zł
3Organizacja koncertu i oprawy muzycznej imprezy.15 000 zł

Zadanie ze względu na nieznany termin wykonania boisk do siatkówki plażowej nie możne być zrealizowany.