Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.5.2018

SA.3020.5.2018. Mural w Augustowie


Lokalizacja

Budynek Miejskiego Domu Kultury Rynek Zygmunta Augusta 9 lub budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Hoża 7 lub inny budynek wskazany przez Urząd Miejski w Augustowie.

Skrócony opis projektu

Wykonanie artystycznego muralu na ścianie budynku, który zwiększy atrakcyjność naszego miasta oraz sprawi, że miejsce będzie chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców, jak i osoby spoza miasta.

Opis projektu

Wykonanie artystycznego muralu na ścianie budynku, który zwiększy atrakcyjność naszego miasta oraz sprawi, że miejsce będzie chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców, jak i osoby spoza miasta. Do wykonania muralu zostaną wykorzystane wysokiej jakości farby. Mural zostanie wykonany przez artystę z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie, co zagwarantuje wysoką jakość dzieła oraz jego oryginalność. Mural powinien być kojarzony z Augustowem lub jego historią, projekt muralu powinien zostać skonsultowany z mieszkańcami.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

promocji gminy

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta i turyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie ściany pod mural10 000 zł
2Mural (koszty rusztowań, sprzętu, farby, praca artystyczna)60 000 zł
Łącznie: 70 000 zł

Brak.