projekt nr SA.3020.9.2018

SA.3020.9.2018. AKCJA STERYLIZACJA


Opis projektu

40 300zł Z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację zwierząt domowych właścicielskich – psów i kotów. Zabiegi sterylizacji i kastracji będą wykonywane całorocznie w gabinetach weterynaryjnych na terenie Gminy Miasta Augustów i rozliczane na podstawie wniosków właścicieli zwierząt, bez ograniczeń w ilości przypadających zwierząt na 1 osobę. Warunkiem jest bycie mieszkańcem Gminy Miasta Augustów.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Dz.U.2018.0.994 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt.1).

Beneficjenci projektu

Gmina Miasto Augustów

Opis lokalizacji

Gmina Miasto Augustów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wybór gabinetów weterynaryjnych (oferty)
2organizacja zadania
3ulotki promujące akcję300 zł
4Zabiegi operacyjne40 000 zł

Brak.