Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.1.20

SA.3020.1.20. System nawadniania w parku miejskim na Rynku Zygmunta Augusta


Lokalizacja

działka nr 3197 (park miejski – Rynek Zygmunta Augusta)

Skrócony opis projektu

Park miejski to serce naszego miasta, w którym, przede wszystkim latem, koncentruje się życie mieszkańców i turystów. Dlatego szczególnie w okresie letnim zauważalny jest brak systemu nawadniania, co powoduje wysychanie trawy i utratę walorów tego miejsca. Niezbędne jest wykonanie systemu nawadniania.

Opis projektu

Automatyczny system nawadniania, wymiana gruntu pod trawnik i posianie nowej trawy. Montaż systemów nawadniających przyczyni się do prawidłowego utrzymania zieleni w parku miejskim. System ten jest niezbędny zwłaszcza na dużych terenach, których podlewanie ręczne może być zbyt pracochłonne i niewystarczające. Odpowiednio zaplanowany układ systemów nawadniających, które automatycznie regulują wykorzystanie wody, pozwoli na automatyzację procesu podlewania, a nawet uwzględni potrzeby roślin i warunki glebowe.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

zieleni gminnej i zadrzewień

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta i turyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Automatyczny system nawadniania100 000 zł
2Wymiana gruntu pod trawnik i posianie nowej trawy30 000 zł
3Projekt systemu nawadniania15 000 zł
Łącznie: 145 000 zł

Po weryfikacji projektu szacunkowy koszt zadania przekroczy kwotę 300 000,00 zł. W związku z powyższym zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Augustów na 2019 rok zadanie zostało odrzucone.