Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Lodowisko miejskie


Lokalizacja

Działka obok pływalni miejskiej, Sucharskiego 15, (nr działki 3798/101)

Skrócony opis projektu

Zadanie polega na zakupie sztucznego lodowiska z niezbędnym osprzętem, które byłoby rozkładane i użytkowane w okresie zimowym.

Opis projektu

Zakup sztucznego lodowiska o wymiarach 18X28 pow. ok. 500 m2. Lodowisko składa się z niezbędnego osprzętu: materiały izolacyjne, orurowanie, agregat, bandy, itp. Lodowisko byłoby rozkładane i użytkowane w okresie zimowym na działce obok pływalni miejskiej. Nadzór nad obiektem prowadziłoby Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Lodowisko byłoby ogólnodostępnym obiektem z możliwością pobierania opiat z użytkowanie w celu pokrycia bieżących kosztów utrzymania ( wysokość opiat do ustalenia przez urząd miasta).

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Kultura fizyczna i turystyka w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy Augustowa. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć grupowych np. lekcji WF-u.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup, dostawa, instalacja na miejscu lodowiska wraz z bandami290 825,80 zł
2ykonanie przyłącza energetycznego, zakup chodnika gumowego 30 m X 98 zl/m.9 000 zł
Łącznie: 299 825 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowany

Zweryfikowany pozytywnie