Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.11.2023

SA.3020.11.2023. 2024 Akcja sterylizacja psów i kotów w Augustowie


Skrócony opis projektu

Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (psów i kotów) wraz z czipowaniem oraz sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących skutecznie ograniczy bezdomność zwierząt w mieście Augustów.

Opis projektu

Założeniem projektu pn. "2024 Akcja sterylizacja psów i kotów w Augustowie" jest wykonanie szacunkowo ok. 250 zabiegów sterylizacji (kastracji) kotów ora ok . 90 zabiegów sterylizacji (kastracji) psów, czyli zwierząt posiadających właściciela (lub karmiciela w przypadku kotów wolno żyjących), w okresie od stycznia 2024 do momentu wyczerpania środków finansowych. Zwierzęta właścicielskie zostaną zaczipowane oraz zarejestrowane w elektronicznej bazie danych, a koty wolno żyjące oznaczone poprzez nacięcie ucha.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących (ok. 340 szt.)70 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowano koszt sterylizacji i kastracji. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 69 900,00 zł.