Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.10.2023

SA.3020.10.2023. Fontanna Augustowska Kula


Skrócony opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańcom Augustowa poprzez zainstalowanie fontanny w postaci granitowej kuli. Uatrakcyjni to już piękne otoczenie siedziby władz miejskich oraz spowoduje że miejsce to służyć będzie robieniu pamiątkowych zdjęć nie tylko przez mieszkańców Augustowa ale również turystów np. pary biorące ślub w nieodległym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu pięknego miejsca rekreacji i wypoczynku głównie mieszkańcom Augustowa w pobliżu siedziby władz miejskich. Centralnym punktem instalacji ma być fontanna w postaci tzw. pływającej kuli które to instalacje można odnaleźć w innych miastach uzdrowiskowych. Obok fontanny powinny być ustawione ławki, nasadzona zieleń w tym co najmniej jedno duże w miarę drzewo (4-5  m wysokości). Zagospodarowanie terenu już na etapie planowania należy powierzyć fachowcom tak aby utworzyć estetyczne i piękne miejsce ozdabiające Augustów. Powinna być też zastosowana iluminacja aby miejsce to mogło być podziwiane również nocą i po zmierzchu. Miejsce powinno też zawierać albo herb Augustowa albo napis (logotyp) który będzie potwierdzał jego lokalizację np. na zdjęciach robionych w tym miejscu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace ziemnie, przygotowawcze 10 000 zł
2Zakup z montażem fontanny w postaci granitowej kuli z postumentem i podłączeniem wody i prądu 150 000 zł
3Tablica informacyjna, mała architektura (ławki, fontanna kaskada itp.)10 000 zł
4Nasadzenia zieleni, kwiaty, min. jedno duże drzewo, krzaki i trawy typu pampasy10 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja instalacji fontanny1 000 zł
2Pielęgnacja zieleni1 000 zł
Łącznie: 2 000 zł

Brak uwag.