Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.7.2023

SA.3020.7.2023. TEQBALL W AUGUSTOWIE


Skrócony opis projektu

Zadanie będzie polegało na zakupie trzech stołów do TEQBALL (Teq One/Teq smart) wraz z ich personalizacją, trzech tablic z zasadami gry oraz 10 piłek do teqball.

Opis projektu

Zadanie będzie polegało na zakupie trzech spersonalizowanych (logo Augustowa) stołów do Teqball wraz z trzema tablicami prezentującymi zasady gry oraz 10 piłkami do Teqball oraz ustawieniu ich w wyznaczonych miejscach.
Teqball to dyscyplina sportu, polegająca na odbijaniu piłki (nogami, ciałem lub głową – podobnie jak w piłce nożnej) tak, by trafiła ona w specjalnie zaprojektowany dla tego sportu stół, po stronie przeciwnika (lub zespołu przeciwników). Sport ten wymyślony został w roku 2014 przez dwóch węgierskich miłośników piłki nożnej: Gábora Borsányiego i Viktora Huszára. W rozgrywce walczą ze sobą albo dwaj zawodnicy, albo dwie zawodniczki, albo dwa zespoły (po dwie osoby: debel albo mikst), a używana jest piłka bardzo podobna do tej wykorzystywanej w tradycyjnej piłce nożnej. Stół natomiast jest trochę podobny do stołu do ping-ponga, ale nie jest płaski, tylko ma kształt wypukły – został specjalnie dla tej dyscypliny sportowej zaprojektowany, a jego wzór jest zastrzeżony patentowo.
W międzyczasie powstały kolejne dyscypliny sportu, które można uprawiać na stołach do TEQBALL. Dużą popularnością cieszy się TEQVOLY - siatkarska odmiana sportu, w której sukcesy na świecie odnoszą polscy zawodnicy. Poza tymi popularnymi odmianami istnieją gry QATCH - odmiana piłki ręcznej, TEQPONG - odmiana ping ponga, TEQIS - odmiana tenisa.
Stoły mogą być ustawione na piasku, na trawie, na śniegu, w hali sportowej. Daje to dużą różnorodność wykorzystania sprzętu, organizacji rozgrywek czy rekreacji.

Charakterystyka stołów:
TEQ ONE, to rewolucyjny komponent sportowy, którego wykonanie zajęło ponad 2 lata. Przeprowadzone testy i badania pozwoliły stworzyć unikatowy kształt stołu, a także jego elementów. Konstrukcja TEQ ONE wyklucza przypadek, w grze liczą się wyłącznie umiejętności i talent zawodnika. Wyjątkowe w TEQ ONE jest to, że może on być na stałe przytwierdzony do podłoża, a także łatwo zdemontowany. Dzięki temu rozwiązaniu, ONE może służyć w miejscach ogólnodostępnych przez cały rok. Nogi i rama stołu są wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte farbą odporną na korozję. Blat powstał z niezwykle wytrzymałego laminatu HPL (ang. High Pressure Laminate).
Stół klasy Premium
Stół profesjonalny wykorzystywany na turniejach
Zewnętrzny / wewnętrzny
Stała konstrukcja
Łatwy w montażu
Możliwość przymocowania na stałe do podłoża
Odporny na wandalizm
Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne
Wodoodporny
Odporny na promienie UV

TEQ SMART, to innowacyjny sprzęt sportowy oraz zaawansowana, składana wersja stołu TEQ ONE. Został stworzony w oparciu o rygorystyczne standardy jakości i trwałości UE. Największymi zaletami SMART są jego mobilność oraz fakt, że może być wykorzystywany zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Dzięki wbudowanym kółkom, możliwe jest łatwe przewożenie i manewrowanie stołem. Boczne tarcze chroniące ramę stołu zabezpieczają wrażliwe elementy jego konstrukcji. Nogi i rama stołu są wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte farbą odporną na korozję. Blat powstał z niezwykle wytrzymałego laminatu HPL (ang. High Pressure Laminate).
Stół klasy Premium
Możliwość przeprowadzenia indywidualnego treningu
Zewnętrzny / wewnętrzny
Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne
Mobilny
Składany
Wodoodporny
Odporny na promienie UV
Przezroczysta siatka

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
13 stoły do TEQBALL 48 600 zł
2Personalizacja stołów6 900 zł
33 tablice z zasadami gry6 000 zł
410 piłek do TEQBALL1 290 zł
Łącznie: 62 790 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Nastąpiła zmiana lokalizacji montażu jednego z urządzeń, z plaży miejskiej na stadion przy ulicy Tytoniowej. Ponadto istnieje ryzyko uzyskania negatywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
TEQBALL W AUGUSTOWIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.