Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.6.2023

SA.3020.6.2023. Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim


Skrócony opis projektu

Celem projektu jest odnowienie elementów małej architektury, zieleni oraz otoczenia bulwarów nad Kanałem Augustowskim w dzielnicy Baraki.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest odnowienie elementów małej architektury, zieleni oraz otoczenia bulwarów nad Kanałem Augustowskim w dzielnicy Baraki.
Odcinek bulwarów na Kanałem Augustowskim jest miejscem spotkań mieszkańców oraz turystów odwiedzających Augustów, odnowienie szlaku wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1odnowienie i zakup elementów małej architektury200 000 zł
2zaprojektowanie i wykonanie zieleni100 000 zł
Łącznie: 300 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Brak uwag.