Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.4.2023

SA.3020.4.2023. „BIEGIEM PO ZDROWIE 2024 EDYCJA II”


Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację zawodów biegowych dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych od 0 do 15 lat z okazji obchodów Dnia Dziecka 1 czerwca 2024r (sobota) wraz z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Projekt           w założeniu ma zachęcić najmłodszych mieszkańców Augustowa do różnorodnej aktywności ruchowej oraz upowszechniania postaw zdrowotnych.

Opis projektu

Zorganizowanie zawodów biegowych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi dla dzieci i młodzieży z okazji obchodów Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2024r. Bieg podzielony na kategorie wiekowe tj: Pierwsza od 0 do 6 lat w rozbiciu na podkategorie wiekowe. Druga kategoria główna to dzieci i młodzież w wieku szkolnym od I do VIII klasy w rozbiciu na podkategorie wiekowe oraz podział na chłopców i dziewczęta. Dystanse biegów w poszczególnych kategoriach do ustalenia z trenerami lekkiej atletyki. Przewidywana liczba uczestników to 600 osób (biorąc pod uwagę liczbę dzieci, które wzięły udział w pierwszej edycji). Każdy uczestnik, który został zapisany    w formie elektronicznej otrzymuje pakiet startowy, składający się z: worka/plecaka z logo „BIEGIEM PO ZDROWIE”, pamiątkowej koszulki, jabłka/musu owocowego, butelki wody mineralnej oraz energetycznego batonika.
Zapisy w formie elektronicznej zostaną uruchomione na specjalnie przygotowanej do tego platformie trzy tygodnie przed planowaną imprezą, tak jak to ma miejsce podczas meetingów sportowych w całej Polsce, np. na platformie elektronicznezapisy.pl. Zapisy na platformie elektronicznej zostają zamknięte min. na 5 dni przed planowanym wydarzeniem lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Nie uwzględnia się przeprowadzenia w trakcie imprezy dodatkowej klasyfikacji szkolnej. Dziecko może zapisać tylko i wyłącznie rodzic/opiekun prawny za pomocą platformy do elektronicznych zapisów. Biuro zawodów zostaje zamknięte na  godzinę przed rozpoczęciem eventu. Rodzic/opiekun prawny podczas zapisu wyraża zgodę na udział swojego dziecka w biegu oraz podpisuje stosowne oświadczenia m.in. o braku przeciwskazań zdrowotnych i nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka w celach promocyjnych. Za przebieg i organizację imprezy odpowiada wyznaczony kierownik.
Zamiast rekreacyjnej „Strefy Malucha” która odbywała się w I edycji zostanie zamówione Miasteczko Lekkoatletyczne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Przewidywane nagrody główne w poszczególnych kategoriach wiekowych: za pierwsze 3 miejsca nagrodami będą rowery górskie lub trekkingowe + za 3 kolejne miejsca poza podium tj. miejsce 4,5 i 6 drobne nagrody rzeczowe.
Efekt końcowy projektu: Efektem końcowym projektu jest pokazanie dzieciom, że ich święto to nie tylko pizza, słodycze i „dmuchańce” ale, że można obchodzić je aktywnie i na sportowo, świetnie się bawiąc i zdobywając fantastyczne nagrody. Niewiele rzeczy ma tak pozytywny wpływ na dzieci i młodzież, jak regularna aktywność fizyczna, proponowany meeting ma zachęcić najmłodszych do podejmowania aktywności fizycznej na co dzień bez względu na porę roku, nagrody mają kojarzyć sport z przyjemnością i zabawą. Celem meetingu jest stworzenie przestrzeni                do organizowania miejskich eventów sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta Augustowa zarówno dla dzieci jak    i dorosłych. Kontynuacją wydarzenia „Biegiem po zdrowie” mogłaby być kampania Rekreacyjno – Ruchowa              dla wszystkich mieszkańców miasta pod nazwą „Augustów w formie”. Wydarzenie ma uświadomić dzieciom oraz      ich rodzicom, że w obecnych czasach ruch, aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb życia należy stawiać na pierwszym miejscu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wózek biegowy1 200 zł
2Przyczepka rowerowa dla dzieci1 200 zł
3Fotelik rowerowy z adapterem na ramę400 zł
4Kask rowerowy dziecięcy200 zł
5Zabawka/ ineraktywna zawieszka do wózka 100 zł
6Uchwyt na kubek/butelkę do wózka 100 zł
7Rower biegowy600 zł
8Rower biegowy600 zł
9Rower biegowy600 zł
10Hulajnoga dla małego dziecka200 zł
11Piłka do skakania 100 zł
12Kask rowerowy 100 zł
13Rower dziecięcy w wersji z kołami 12"600 zł
14Rower dziecięcy w wersji z kołami 12"600 zł
15Rower dziecięcy w wersji z kołami 12"600 zł
16Hulajnoga200 zł
17Hulajnoga200 zł
18Hulajnoga200 zł
19Rower dziecięcy w wersji z kołami 14"600 zł
20Rower dziecięcy w wersji z kołami 14"600 zł
21Rower dziecięcy w wersji z kołami 14"600 zł
22Hulajnoga200 zł
23Hulajnoga200 zł
24Hulajnoga200 zł
25Rower dziecięcy w wersji z kołami 16" do wzrostu 120 cm700 zł
26Rower dziecięcy w wersji z kołami 16" do wzrostu 120 cm700 zł
27Rower dziecięcy w wersji z kołami 16" do wzrostu 120 cm700 zł
28Deskorolka300 zł
29Deskorolka300 zł
30Deskorolka300 zł
31Rower dziecięcy w wersji z kołami 16" do wzrostu 120 cm700 zł
32Rower dziecięcy w wersji z kołami 16" do wzrostu 120 cm700 zł
33Rower dziecięcy w wersji z kołami 16" do wzrostu 120 cm700 zł
34Deskorolka300 zł
35Deskorolka300 zł
36Deskorolka300 zł
37Rower juniorski1 000 zł
38Rower juniorski1 000 zł
39Rower juniorski1 000 zł
40Bidon sportowy dedykowany dla chłopców + zestaw do badmintona100 zł
41Bidon sportowy dedykowany dla chłopców + zestaw do badmintona100 zł
42Bidon sportowy dedykowany dla chłopców + zestaw do badmintona100 zł
43Rower juniorski1 000 zł
44Rower juniorski1 000 zł
45Rower juniorski1 000 zł
46Bidon sportowy dedykowany dla dziewczynek + zestaw do badmintona100 zł
47Bidon sportowy dedykowany dla dziewczynek + zestaw do badmintona100 zł
48Bidon sportowy dedykowany dla dziewczynek + zestaw do badmintona100 zł
49Rower młodzieżowy1 000 zł
50Rower młodzieżowy1 000 zł
51Rower młodzieżowy1 000 zł
52Opaska sportowa SMARTBAND100 zł
53Opaska sportowa SMARTBAND100 zł
54Opaska sportowa SMARTBAND100 zł
55Rower młodzieżowy1 000 zł
56Rower młodzieżowy1 000 zł
57Rower młodzieżowy1 000 zł
58Opaska sportowa SMARTBAND100 zł
59Opaska sportowa SMARTBAND100 zł
60Opaska sportowa SMARTBAND100 zł
61Rower młodzieżowy1 000 zł
62Rower młodzieżowy1 000 zł
63Rower młodzieżowy1 000 zł
64Plecak sportowy chłopięcy100 zł
65Plecak sportowy chłopięcy100 zł
66Plecak sportowy chłopięcy100 zł
67Rower młodzieżowy1 000 zł
68Rower młodzieżowy1 000 zł
69Rower młodzieżowy1 000 zł
70Plecak sportowy dziewczęcy100 zł
71Plecak sportowy dziewczęcy100 zł
72Plecak sportowy dziewczęcy100 zł
73Rower górski męski1 000 zł
74Rower górski męski1 000 zł
75Rower górski męski1 000 zł
76Nerka sportowa męska100 zł
77Nerka sportowa męska100 zł
78Nerka sportowa męska100 zł
79Rower górski damski1 000 zł
80Rower górski damski1 000 zł
81Rower górski damski1 000 zł
82Nerka sportowa damska100 zł
83Nerka sportowa damska100 zł
84Nerka sportowa damska100 zł
85Nagłośnienie5 000 zł
86Promocja wydarzenia (w tym nagranie filmu promującego i upamiętniającego meeting-2500,00 zł)4 500 zł
87Wynagrodzenie sędziów4 000 zł
88Obsługa medyczna (wynajem ambulansu specjalistycznego wraz z ratownikami medycznymi)3 000 zł
89Wynagrodzenie prowadzącego wydarzenie1 000 zł
90Wynagrodzenie instruktora fitness1 000 zł
91Koszt zakupu medali dla wszystkich uczestników3 000 zł
92Pakiety startowe 60 zł za szt. x 600 szt36 000 zł
93Miasteczko Lekkoatletyczne PZLA20 000 zł
94Kierownik zawodów3 000 zł
Łącznie: 123 100 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowano koszt nagłośnienia oraz zakupu medali. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 132 600,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„BIEGIEM PO ZDROWIE 2024 EDYCJA II”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.