Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.9.2022

SA.3020.9.2022. „BIEGIEM PO ZDROWIE 2023” Meeting sportowy dla dzieci i młodzieży z Augustowa z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.


Lokalizacja

Plac przy Amfiteatrze Miejskim w Augustowie ul. Zarzecze 30. Trasy biegów wyznaczone przy Amfiteatrze, Molo Radiowej Trójki oraz Plaży POSTiW.

Skrócony opis projektu

Organizacja zawodów biegowych dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych od 0 do 15 lat z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca 2023r wraz z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Projekt w założeniu ma zachęcić najmłodszych mieszkańców Augustowa do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu oraz upowszechniania postaw zdrowotnych.

Opis projektu

Zorganizowanie zawodów biegowych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi dla dzieci i młodzieży z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca 2023r. Bieg podzielony na dwie kategorie główne tj: Pierwsza kategoria tzw. „Bieg Przedszkolaka” (od 0 do 6 lat) w rozbiciu na 3 kategorie wiekowe bez rozgraniczenia na płeć - pierwsza kategoria od 0 do 2 lat (bieg z rodzicami), druga 3-4 latek i trzecia 5-6 latek. Druga kategoria główna „Dzieciaki na start!” to dzieci i młodzież w wieku szkolnym od I do VIII klasy w rozbiciu na 3 kategorie wiekowe oraz podział na chłopców i dziewczęta. Do współpracy zostaną zaproszeni sędziowie z Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Przewidywany program zawodów (dystanse biegów w poszczególnych kategoriach do ustalenia z trenerami lekkiej atletyki np. bieg na 60/100 metrów dzieci młodsze, biegi na dłuższych dystansach 300/800 metrów)   -  uczestnicy zostaną podzieleni na grupy). Przewidywana liczba uczestników od 300 do 500 osób.    
• 10.00 Zapisy
• 11.00 Otwarcie Zawodów
• 11.30 Rozgrzewka uczestników z instruktorem Zumba Kids/ Fitness Kids/Animacje  
• 11.40 Bieg przedszkolaków (0-2 lat bieg z rodzicem, w tym dzieci w wózkach)
• 11.50 Bieg przedszkolaków 3-4 latki (chłopcy i dziewczęta)
• 12.00 Bieg przedszkolaków 5-6 latki (chłopcy i dziewczęta)
• 12.10 klasy I-III (dziewczęta)
• 12.20 klasy I-III (chłopcy)
• 12.30 klasy IV -VI (dziewczęta)
• 12.40 klasy IV-VI (chłopcy)
• 12.50 klasy VII-VIII (dziewczęta)
• 13.00 klasy VII-VIII (chłopcy)
• 13.15 Dekoracje i przekazanie nagród
• 14.00 Loteria fantowa  po zakończeniu wszystkich dekoracji.
Przygotowana zostanie „Strefa malucha”, gdzie pod okiem trenerów lekkiej atletyki będzie można bawić się na sportowo.
Przewidywane nagrody główne w poszczególnych kategoriach: (za pierwsze 3 miejsca na podium)
Kategoria do lat 2 – bieg z rodzicem (3000 zł):
1. Wózek biegowy – 1200 zł
2. Fotelik Samochodowy – 1200 zł
3. Fotelik rowerowy z adapterem na ramę – 400 zł + kask rowerowy dla dzieci – 200 zł – 600 zł
Kategoria od 3-4 latek (2400 zł):
3x Rower biegowy – 600 zł + kask rowerowy dla dzieci –3x 200 zł
Kategoria 5-6 latek (2100 zł):
3x Rower dziecięcy w wersji z kołami 16" do wzrostu 100 – 120 cm – 3x 700 zł
Kategoria I-III klasa szkoły podstawowej chłopcy (suma 3000 zł):
3x  Rower juniorski – 3x1000 zł
Kategoria I-III klasa szkoły podstawowej dziewczęta (3000 zł):
3x Rower juniorski – 3x 1000 zł
Kategoria IV-VI klasa szkoły podstawowej chłopcy (3000 zł):
3x Rower młodzieżowy – 3x1000 zł
Kategoria IV-VI klasa szkoły podstawowej dziewczęta (3000 zł):
3x Rower młodzieżowy – 3x1000 zł
Kategoria VII-VIII klasa szkoły podstawowej chłopcy (3000 zł):
3x Rower górski męski –3x 1000 zł
Kategoria VII-VIII klasa szkoły podstawowej dziewczęta (3000 zł):
3x Rower górski damski – 3x1000 zł
Efektem końcowym projektu jest pokazanie wszystkim dzieciom z Augustowa, że Dzień Dziecka to nie tylko pizza, słodycze i „dmuchańce” ale, że można obchodzić to wyjątkowe święto aktywnie i na sportowo, świetnie się przy tym bawiąc i zdobywając fantastyczne nagrody. Niewiele rzeczy ma tak pozytywny wpływ na dzieci i młodzież, jak regularna aktywność fizyczna, proponowany meeting ma zachęcić najmłodszych do podejmowania aktywności fizycznej na co dzień bez względu na porę roku, nagrody mają kojarzyć sport z przyjemnością i zabawą. Celem meetingu jest również, aby z jednorazowego eventu stworzona została w dłuższej perspektywie coroczna impreza miejska.

Beneficjenci projektu

Dzieci i młodzież z miasta Augustowa w wieku od 0 do 15 lat. Opisywany projektu zakłada szeroki zasięg zapewniający udział bardzo dużej liczby chętnych dzieci i młodzieży ze wszystkich środowisk społecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt nagród głównych Kategoria 0-2 lata 3 000 zł
2Koszt nagród głównych Kategoria 3-4 latek2 400 zł
3Koszt nagród głównych Kategoria 5-6 latek 2 100 zł
4Koszt nagród głównych Kategoria klasy I-III dziewczęta 3 000 zł
5Koszt nagród głównych Kategoria klasy I-III chłopcy3 000 zł
6Koszt nagród głównych Kategoria IV-VI dziewczęta3 000 zł
7Koszt nagród główny Kategoria IV-VI chłopcy3 000 zł
8Koszt nagród głównych Kategoria klasy VI-VIII dziewczęta3 000 zł
9Koszt nagród głównych Kategoria klasy VI-VIII chłopcy3 000 zł
10Nagłośnienie5 000 zł
11Promocja wydarzenia (w tym nagranie filmu promującego i upamiętniającego meeting – 2500 zł)4 500 zł
12Wynagrodzenie sędziów Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki4 000 zł
13Obsługa medyczna (wynajem ambulansu specjalistycznego wraz z ratownikami medycznymi)3 000 zł
14Wynagrodzenie prowadzącego wydarzenie 2 000 zł
15Wynagrodzenie instruktora fitness1 000 zł
16Koszt zakupu medali dla wszystkich uczestników500 zł
17Zakup nagród do loterii fantowej: 20 bidonów na wodę 400 ml -50 zł szt.1 000 zł
18Zakup nagród do loterii fantowej: 20 opasek na głowę do biegania oddychających w różnych kolorach 40 zł szt.800 zł
19Zakup nagród do loterii fantowej: 20 opasek sportowych elektronicznych na rękę – 70 zł szt.1 400 zł
20Zakup nagród do loterii fantowej: 20 koszulek do biegania dziecięcych – 60 zł szt.1 200 zł
21Zakup nagród do loterii fantowej: 20 słuchawek do biegania bezprzewodowych – 150 zł szt.3 000 zł
22Zakup nagród do loterii fantowej: 20 opasek turystycznych/ kominów dla dzieci - 20 zł szt400 zł
23Zakup nagród do loterii fantowej: 20 opasek dwustronnych do lekkoatletyki dla dzieci – 30 zł szt. 600 zł
24Zakup nagród do loterii fantowej: 50 worków – plecaków z napisem „Biegam bo lubię” - 30 zł szt1 500 zł
25Zakup nagród do loterii fantowej: 20 maskotek pluszaków – 70 zł za szt 1 400 zł
26Zakup nagród do loterii fantowej: 30 czapek dziecięcych do biegania różne kolory – 20 zł szt600 zł
27Zakup 100 szt napojów smakowych dla dzieci 500 ml – 3 zł 300 zł
28Zakup 100 szt wody mineralnej 1L (dla wolontariuszy, organizatorów, osób z obsługi i sędziów) – 2 zł szt.200 zł
29Zakup 100 szt napojów nawadniających z elektrolitami lub witaminowych – 5 zł szt 500 zł
30Zakup 6 skrzynek z jabłkami po 20 kg różne rodzaje – 50 zł za skrzynkę 300 zł
31Zakup 100 szt batonów energetycznych – różne smaki i rodzaje – 3 zł szt 300 zł
32Zakup 40 szt batonów owocowych - 2,50 zł szt 100 zł
Łącznie: 60 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowano koszt zakupu medali. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 65 000,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„BIEGIEM PO ZDROWIE 2023” Meeting sportowy dla dzieci i młodzieży z Augustowa z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.