Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

PLAC ZABAW FIKOLAND


Lokalizacja

16-300 Augustów, ul. Mjr. Sucharskiego 15, działka geodezyjna 3798/73

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych. Sala zabaw dla dzieci będzie świetną rozrywką i alternatywnym miejscem do spędzania czasu wolnego, szczególnie w chłonniejsze bądź deszczowe, jesienne czy zimowe dni.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie zupełnie nowego placu zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat. Plac zabaw znajdować się będzie w budynku pływalni miejskiej w Augustowie, na balkonie wewnętrznym na piętrze, sąsiadującym z trybunami, na powierzchni użytkowej około 100m2. Pierwsza faza projektu zakłada zabudowanie - przeszklenie przestrzeni od barierki balkonowej do sufitu w celu zabezpieczenia terenu jak również w celu odizolowania placu zabaw od pływalni (dzięki temu zabiegowi na placu zabaw panować będzie niższa temperatura oraz wilgotność).
Kolejną fazą projektu będzie zdemontowanie oświetlenia znajdującego się nad przestrzenią, gdzie powstanie plac zabaw, wymiana na oświetlenie energooszczędne i sufitowe. Ostatnią fazą projektu będzie montaż placu zabaw - fikolandu dla najmłodszych. Plac zabaw, będzie zawierał m. in. basen z kulkami, zjeżdżalnie oraz tory przeszkód.

Beneficjenci projektu

Plac zabaw przeznaczony będzie dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeszklenie powierzchni - montaż ściany80 000 zł
2Demontaż starego i montaż nowego oświetlenia powierzchni20 000 zł
3Budowa placu zabaw - fikolandu150 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeglądy techniczne elementów placu zabaw2 000 zł

Szacunkowa wartość zadania przekracza kwotę 400 000,00 zł, w związku z powyższym zgodnie z  § 2 ust. 2 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego projekt podlega odrzuceniu. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 460 000,00 zł.