projekt nr SA.3020.10.2022

SA.3020.10.2022. Zagospodarowanie terenu przy I LO


Lokalizacja

Działka 3671

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu w nową zieleń, wiatę na rowery oraz remont ciągu pieszego.

Opis projektu

W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren przy I LO w następujące elementy:
1. remont istniejącego chodnika,
2. zaprojektowanie terenu zielonego wraz z nasadzeniami drzew, krzewów oraz kwiatów,
3.wykonanie zadaszonej wiaty na rowery
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia oraz zwiększy zainteresowanie istniejącym placem zabaw.

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy Augustowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont chodnika15 000 zł
2zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń 20 000 zł
3zadaszona wiata na rowery15 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty pielęgnacji zieleni 5 000 zł

Skorygowano koszt wykonania chodnika oraz zakupu wiaty rowerowej. W złożonym projekcie nie uwzględniono opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto istnieje ryzyko uzyskania negatywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 130 000,00 zł.

Załączniki

wizualizacja