projekt nr SA.3020.17.2022

SA.3020.17.2022. MODERNIZACJA BOISK NA PLAŻY BIELNIK


Lokalizacja

2842/2

Skrócony opis projektu

Przebudowa boisk do siatkówki plażowej znajdujących się na plaży Bielnik w jedną dużą nieckę, w której znajdą się 4 profesjonalnie wyposażone boiska do siatkówki plażowej. W pobliżu boisk ustawiona zostanie wiata, a w niej 4 stoły zintegrowane z ławkami. Między boiskami a jeziorem ustawionych zostanie 6 dwuosobowych leżaków miejskich.

Opis projektu

Projekt zakłada przekształcenie istniejących dwóch niewymiarowych boisk w jedną nieckę o wymiarach 44x28 m, w której ustawione będą cztery profesjonalnie wyposażone boiska do siatkówki plażowej. Obecnie są one niewymiarowe (zbyt małe), a słupki umieszczone są w obrębie boisko co stwarza ryzyko kontuzji. W pobliżu boisk na powierzchni 8x8 m z kostki betonowej ustawiona zostanie wiata, a w niej znajdą się cztery stoły zintegrowane z ławkami. Między boiskami a jeziorem zamontowanych zostanie sześć dwuosobowych leżaków miejskich.

Beneficjenci projektu

Realizacja projektu posłuży wszystkim mieszkańcom Augustowa zainteresowanym grą w siatkówkę plażową. Dodatkowo wiata i stoliki z ławkami będą służyły wszystkim spędzającym czas na plaży Bielnik, którzy będą chcieli spożyć posiłek, odpocząć czy tylko schronić się przed deszczem czy słońcem. Jest to plaża gdzie znajdziemy już plac zabaw czy siłownię zewnętrzną dzięki czemu miejsce już w tej chwili cieszy się popularnością. Modernizacja boisk i miejsce do odpoczynku sprawią, ze pojawią się tam kolejni mieszkańcy Augustowa, a ci którzy już tam bywają znajdą nowe atrakcje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace ziemne155 442,48 zł
2Wyposażenie boiska25 596,08 zł
3Wiata17 065,02 zł
4Stoły z ławkami8 480 zł
5Leżaki23 093,40 zł
6Montaż wiaty, stołów i leżaków5 000 zł
Łącznie: 234 676,98 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgłoszony wniosek nie zawierał kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Ponadto istnieje ryzyko uzyskania negatywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 254 676,98 zł.