Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Augustowska Tężnia Solankowa – Zdrowie i relaks dla mieszkańców


Lokalizacja

16-300 Augustów ul. Hoża 7, działka nr 3571/13

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest wybudowanie małej, nowoczesnej tężni solankowej wraz z ławkami.
Tężnia solankowa tworzy zdrowy mikroklimat, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, którzy profilaktycznie chcą przeciwdziałać schorzeniom układu oddechowego, chorobom układu krążenia, alergii, zapaleniu zatok, stanom depresyjnym, czy ogólnemu wyczerpaniu organizmu.

Opis projektu

Planuje się budowę tężni solankowej jako obiekt małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną jako wiatę wolnostojącą na obrysie czworoboku. Tężnia ma być zbudowana z suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna świerkowego klejonego czołowo ”KVH” na planie czworoboku z kolumną tarniny pośrodku. Wymiary tężni: 6,54 x 6,54 m x 5,05m. Centralnym elementem tężni ma być kolumna gałązek tarniny na które ma spływać solanka z kolektora wylewowego umieszczonego wewnątrz kolumny. Solanka opadać będzie z gałązki na gałązkę tarniny coraz bardziej się rozdrabniając i w ten sposób wytwarzając zdrowy mikroklimat solanki. Słup zabezpieczony przed opadami i rozrzedzaniem solanki pokryciem plandekowym. Pod słupem znajdować ma się niecka wyłapująca opadającą solankę. Tężnia poprzez swoją formę oraz gabaryty będzie harmonizować  z krajobrazem lokalnym. Kolorystyka obiektu zostanie dostosowana do otoczenia.
Zbiornik na solankę o poj. 5.0m³ ma być osadzony w gruncie na warstwie podsypki piaskowej 20cm oraz obetonowany warstwą betonu  B20 na wys.95cm. Pozostała część zbiornika obsypana piaskiem. Instalacja solankowa służąca do napływu i powrotu grawitacyjnego ma być wyposażona w stosowną automatykę i sterownię dozującą solankę oraz pompę z wyłącznikiem pływakowym. Zbiornik posiadać ma atest PZH a technologia i wykonanie ma gwarantować 100% szczelności, również pokrywy. Zbiornik na solankę i automatyka zlokalizowane mają być poza obrębem tężni. Wokół tężni ustawionych zostanie 8 ławek.

Beneficjenci projektu

Tężnia solankowa będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta oraz gości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zaprojektowanie i wybudowanie tężni359 000 zł
2Przygotowanie terenu i zakup ławek20 000 zł
Łącznie: 379 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt eksploatacji w sezonie.15 000 zł

Zgłoszone zadanie zlokalizowane jest na terenie nie należącym do Gminy Miasta Augustów, w związku z powyższym zgodnie z § 1 ust. 3 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu, projekt podlega odrzuceniu.