projekt nr SA.3020.12.2022

SA.3020.12.2022. Czysty Augustów


Lokalizacja

miasto Augustów

Skrócony opis projektu

Czysty Augustów czyli mniej śmieci w przestrzeni publicznej. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców przywrócimy blask miastu.

Opis projektu

Zadania ma polegać na zakupieniu sprzętu niezbędnego do zbierania śmieci z ulic Augustowa oraz organizację ogniska dla osób  którzy by podjęli się zadania uprzątnięcia zalegających śmieci
przed oraz po sezonie turystycznym  np. w  kwietniu oraz we  wrześniu.
Realizacja zadania:
1. Kupujemy worki oraz rękawiczki.
2. na portalach społecznościowych oraz na stronie UM umieszczamy plakat informujący o zbiórce śmieci ( koszt 0 zł)
3. W dniu akcji dzielimy ochotników na grupy ( tak aby sprzątnąć jak największy obszar miasta )
3. Po akcji sprzątania na np. na błoniach nad rzeką Nettą organizujemy ognisko przy muzyce na żywo.
Efekt końcowy: Mniej zalegających śmieci przy chodnikach oraz przy ścieżkach leśnych. Bardziej atrakcyjny wygląd miasta.
Do zadania można by poprosić o współfinansowanie Lasy Państwowe  i zebrać zalegające śmieci przy najczęściej uczęszczanych  ścieżkach leśnych.

Beneficjenci projektu

mieszkańcy Augustowa i turyści ( miło się zwiedza czyste miasto)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup worków 2 000 zł
2Zakup rękawiczek500 zł
3Organizacja ogniska z koncertem 15 000 zł
Łącznie: 17 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowano koszt organizacji ogniska z koncertem. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 30 000,00 zł.