projekt nr SA.3020.13.2022

SA.3020.13.2022. Złota Rączka dla Seniora


Lokalizacja

miasto Augustów

Skrócony opis projektu

Sfinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego drobnych napraw domowych dla osób starszych bądź samotnych.

Opis projektu

Zadanie ma polegać na zatrudnieniu w ramach środków z budżetu obywatelskiego fachowca ( np. też seniora który chciałby dorobić ), który świadczył by usługi drobnych napraw w domach osób starszych często samotnych. Środki były by przeznaczone na zapłatę za wykonaną usługę i doradztwo w zakupach niezbędnych części potrzebnych do naprawy. Koszt materiałów ponosiła by osoba zainteresowana usługą naprawy. Poza aspektem praktycznym w postaci naprawy cieknącego kranu czy zapowietrzonego grzejnika senior korzystający z usługi nie czul by się samotnie.

Beneficjenci projektu

Seniorzy lub osoby samotne  z terenu Gminy Miasto Augustów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie fachowca ( złotej rączki )50 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie fachowca ( złotej rączki )50 000 zł