Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.8.2021

SA.3020.8.2021. Placyk do Street Workoutu (Kalistenika)


Lokalizacja

Teren zieleni przy ul. Konwaliowej obok stacji transformatorowej. Wszelkie inne propozycje odnośnie zmiany lokalizacji parku są mile widziane.

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest stworzenie specjalistycznego w pełni wyposażonego placu do ćwiczeń siłowych, zwanego kalisteniką. Będzie on umożliwiał bezpieczne treningi osobom niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania. Wyposażenie placu będzie zawierać drążki, poręcze, drabinki, linę, ławeczkę oraz specjalną nawierzchnię przystosowaną do tego typu ćwiczeń.

Opis projektu

Celem projektu jest wybudowanie bezpiecznego i oświetlonego, profesjonalnego parku do uprawiania takiej dyscypliny sportu jak street workout. Po krótce jest to stosunkowo nowa dyscyplina, skupiająca w sobie elementy ćwiczeń siłowych z własną masą ciała, a także elementów gimnastyki i akrobatyki. Ćwiczenia głównie wykonuje się na drążkach i poręczach, a także przy użyciu kół gimnastycznych.

Wykonanie placu obejmuje:
- przygotowanie podłoża (niwelację terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tartanu lub płyt gumowych)
- montaż urządzeń:
1. Elementy konstrukcyjne
2. Drabinka pozioma 1 szt.
3. Drążki poziome 12 szt.
4. Drążek pionowy
5. Uchwyty do podciągania 1kpl.
6. Drabinka ukośna 1 szt.
7. Poręcze 2 kpl.
8. Ławeczka 1 szt.
9. Drabinka pionowa 1szt.
10. Przeplotnia pozioma 1szt.
11. Uchwyty
12. Liny do podciągania

Przy wyborze wykonawcy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- bezpieczeństwo wykonania elementów parku, jakość wykorzystanych materiałów oraz montażu (łączenie elementów poziomych i pionowych, jakość spawów itp.)
- zabezpieczenie konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych (zaślepki, galwanizacja i malowanie) i wandalizmem/ demontażem (osłonki śrub, łączenia elementów)
-głębokość fundamentów pod urządzeniami

Beneficjenci projektu

Dzięki powstałemu placu do ćwiczeń będzie można spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu oraz nawiązywać wzajemne relacje i integrować się z ludźmi w różnym wieku. W Street Workoucie wszystkie ćwiczenia wykonuje się z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, dzięki czemu na obiekcie nie będą potrzebne urządzenia mechaniczne, tworzące hałas. Park będzie służył nie tylko do podciągania na drążkach, ale umożliwi również wykonywanie ćwiczeń akrobatycznych i gimnastycznych, co poprawia sprawność fizyczną, ogólny wygląd sylwetki oraz pozytywnie wpływa na samopoczucie. Kompleks cieszyłby się sporym zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców Augustowa, ale także turystów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia wraz z montażem 35 000 zł
2Bezpieczna nawierzchnia wraz z montażem 24 000 zł
3Oświetlenie 28 000 zł
Łącznie: 87 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Energia elektryczna (roczna)500 zł
2Koszt konserwacji urządzeń 1 000 zł
Łącznie: 1 500 zł

Skorygowano koszt montażu bezpiecznej nawierzchni oraz koszt wykonania oświetlenia obiektu. Ponadto wnioskodawca w projekcie nie ujął kosztów energii elektrycznej oraz konserwacji urządzenia.