Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.9.2018

SA.3020.9.2018. AKCJA STERYLIZACJA


Lokalizacja

Gmina Miasto Augustów

Skrócony opis projektu

Sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich ma na celu:
- ograniczyć bezdomność zwierząt,
- zmniejszyć wydatki  samorządu na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- zmniejszyć koszty utrzymania zwierząt dla mieszkańców Gminy Miasta Augustów
- polepszyć stan zdrowia i warunki bytowe psów i kotów, poprzez ograniczenie ich populacji

Opis projektu

40 300zł Z przeznaczeniem  na sterylizację i kastrację zwierząt domowych właścicielskich – psów i kotów. Zabiegi sterylizacji i kastracji będą wykonywane całorocznie w gabinetach weterynaryjnych na terenie Gminy Miasta Augustów i rozliczane na podstawie wniosków właścicieli zwierząt, bez ograniczeń w ilości przypadających zwierząt na 1 osobę. Warunkiem jest bycie mieszkańcem Gminy Miasta Augustów.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Dz.U.2018.0.994 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt.1).

Beneficjenci projektu

Gmina Miasto Augustów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wybór gabinetów weterynaryjnych (oferty)
2organizacja zadania
3ulotki promujące akcję300 zł
4Zabiegi operacyjne40 000 zł
Łącznie: 40 300 zł

Brak.